förlägenhet

förlägenheten
förlägenheter
förlägenheterna
Substantiv [n]

Synonymer till förlägenhet

Hur böjs ordet förlägenhet på svenska?

Obestämd singular: förlägenhet
Bestämd singular: förlägenheten
Obestämd plural: förlägenheter
Bestämd plural: förlägenheterna

Hur används ordet förlägenhet

  • "– Jag ångrar djupt den smärta och förlägenhet som jag kan ha åsamkat min familj, mina vänner och väljare, säger politikern, enligt AP."
  • "I ett brev till överhusets sekreterare ber Stewel om ursäkt för ” den skada och förlägenhet ” som han orsakat."
  • "Men över 1,8 miljoner människor har skrivit under ett upprop som för fram att Trump kan få komma till Storbritannien, men inte på ett statsbesök – eftersom det vore en förlägenhet för drottning Elizabeth med tanke på kontroverserna som omger amerikanen."
  • "” På grund av rädsla för reprimander från förövare, en underförstådd tystnadskod bland fångarna, förlägenhet och brist på tillit till personalen gör att offren ofta är motvilliga att rapportera incidenter till kriminalvårdsmyndigheterna. ”"
  • "” Nordkorea är en skurkstat som har blivit ett stort hot och en förlägenhet för Kina, som försöker hjälpa utan större framgång. ”"

Vad betyder förlägenhet inom ALLMÄNT ?

det att vara förlägen

Relaterat till förlägenhet

ont

förundran

anspråkslöshet

fattigdom

svårighet

hinder

olämplighet

känsla

oordning

omständighet

obeslutsamhet

ovisshet

Diskussion om ordet förlägenhet