sjuklighet

sjukligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet sjuklighet

  • "Laxsjukan kan vara tillbaka i Mörrumsån, Mörrums Kronolaxfiske har observerat ett flertal laxar som visat tecken på sjuklighet."
  • "De orsakar ökad sjuklighet och dödlighet och medför också stora kostnader för sjukvården i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel."
  • "– Det är lite högre sjuklighet bland män."
  • "– Vi måste ta ansvar för den sjuklighet som finns kring dessa personer, säger Per Söderberg."
  • "– Många landsting ser det som en ny patientgrupp som tar resurser från andra och därmed nedprioriterar man den här gruppen som vi vet har stora framtida problem och sjuklighet."
  • "– Hur sommaren kommer att se ut på våra sjukhus beror till stor del på den årliga variationen i sjuklighet, den kan vi inte påverka, säger chefläkare Pehr Guldbrand."
  • "Det tror inte jag, säger Humble och hänvisar till en studie bland naturfolk i Östafrika vars d-vitaminnivå – till följd av solexponering – ligger i genomsnitt på 115 utan tecken på sjuklighet kopplad till d-vitaminnivån."
  • "Enligt Folkhälsomyndighetens bakgrundsrapport om enkäten är det klarlagt att social isolering påverkar sjuklighet och dödlighet negativt."
  • "– Många landsting ser det som en ny patientgrupp som tar resurser från andra och därmed nedprioriterar man den här gruppen som vi vet har stora framtida problem och sjuklighet."
  • "– Vi har fått rapporter om ökad dödlighet och sjuklighet från flera delar av landet så smittan har redan en omfattande spridning, säger Karl Ståhl."

Möjliga synonymer till sjuklighet

Relaterat till sjuklighet

olycka

ont

försämring

Diskussion om ordet sjuklighet