förskämning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till förskämning

orenlighet

försämring

ofullkomlighet

oaptitlighet

osundhet

ont

upplösning

Diskussion om ordet förskämning