defekt

defekten
defekter
defekterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till defekt

Hur böjs ordet defekt på svenska?

Obestämd singular: defekt
Bestämd singular: defekten
Obestämd plural: defekter
Bestämd plural: defekterna

Hur används ordet defekt

 • "Han gjorde ett lyssnartest för att vara säker på att det inte finns någon defekt i programmet"

Ordet defekt har 3 betydelser

 • Inom psykologi
 • Inom medicin
 • Inom psykologi
psykologi
medicin
psykologi

Vad betyder defekt inom psykologi ?

bristfällig, ofullständig, skadad

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till defekt (inom psykologi)

Möjliga synonymer till defekt (inom psykologi)

Ordet defekt inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till defekt (inom medicin)

Möjliga synonymer till defekt (inom medicin)

Relaterat till defekt (inom medicin)

tomrum

ofullkomlighet

öppning

fråndragning

ofullständighet

Ordet defekt inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Engelska
 • warp  [ psykologi ]

Synonymer till defekt (inom psykologi)

Möjliga synonymer till defekt (inom psykologi)

Diskussion om ordet defekt

defekt

defektare
defektast
Adjektiv

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till defekt (inom psykologi)

Hur böjs ordet defekt på svenska?

Komparativ: defektare
Superlativ: defektast

Hur används ordet defekt

 • "De kärande menar att det kommunala bolaget har distribuerat dricksvatten som innehöll höga halter av PFAS-ämnen – alltså en defekt produkt."
 • "– Vi har bland annat styrt upp tiden från upptäckten av en defekt röklucka till åtgärd rätt hårt för att inte hamna i en situation där tiden springer i från oss, säger Ulf Klint, teknisk chef vid Karlskronahem."
 • "– Vi har ett robust pensionssystem men det har en defekt."
 • "Hornen betraktas idag som en defekt men syskonparet valde ändå att fortsätta behålla hornen och avla rasen efter den gamla modellen."
 • "Förutom en defekt betongplatta misstänker man även att sprickorna kan bero på att ismaskinerna inte förser rinken med tillräckligt vatten."
 • "I ett mejl till Hanna Mossfeldt skriver Abbotts svenska försäljningschef att den mest sannolika orsaken är att elektroden hade någon typ av defekt."
 • "De anser det olämpligt att en person som i tv och radio uttalat att homosexualitet är en defekt, ska leda skolavslutningen."
 • "En missbildning eller defekt i munnen, som gomspalt, begränsar utförandet av stavelsejoller."
 • "Företaget Primagaz har upptäckt ett antal gasolflaskor med defekt ventil och återkallar nu tre modeller."
 • "Forskarna fann hos en patient en dubbel uppsättning av en defekt gen, en från mamman och en från pappan, vilket ledde till att muskelcellernas energiförråd i form av socker inte byggdes upp."

Vad betyder defekt inom vardagligt ?

bristfällig, ofullständig, skadad

Relaterat till defekt

ofullkomlighet

försämring

tomrum

ofullständighet

vanprydnad

otillräcklighet

öppning

Diskussion om ordet defekt