gagnlös

Adverbial

Översättningar

Vad betyder gagnlös inom generell ?

utan gagn, utan nytta, onyttig

Översättningar

Möjliga synonymer till gagnlös

gagnlös

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder gagnlös inom vardagligt ?

utan gagn, utan nytta, onyttig

Översättningar

Synonymer till gagnlös

Möjliga synonymer till gagnlös

Relaterat till gagnlös

misslyckande

ofruktbarhet

försämring

olämplighet

overklighet

gagnlöshet

oviktighet

tomrum

oförmåga

missbruk

grundlöshet