meningslös

[ˈmeː.nɪŋsˌløːs]
meningslösare
meningslösast
Adjektiv

Synonymer till meningslös

Hur uttalas ordet meningslös?

[ˈmeː.nɪŋsˌløːs]

Hur böjs ordet meningslös på svenska?

Komparativ: meningslösare
Superlativ: meningslösast

Hur används ordet meningslös

 • "Ett meningslöst projekt"
 • "Läkaren tyckte att en EKG-undersökning var meningslös och tyckte att dottern kunde skjutsa mamman till sjukhuset."
 • "Barnen behöver svåra utmaningar på sin nivå för att inte tycka skolgången är meningslös."
 • "Stora Enso menar att om en ny köpare fortsätter med massatillverkning i Norrsundet så är en nedläggning meningslös eftersom man då inte sparar på virket."
 • "Frågan är om det är bra PR för Gävle att bocken brinner – eller om det handlar om meningslös skadegörelse?"
 • "Men trots att han önskar att vargstammen var mindre så tycker han att illegal jakt är meningslös."
 • "På frågan om det är en meningslös försäkring svarar Carina :"
 • "Men Lars Beckman ( M ) menar att förändring enligt förslaget blir meningslös eftersom det samtidigt står att sökanden ska vidta ” rimliga åtgärder ” för att identifiera de personer man vill avhysa."
 • "Introduktionen är för många i dag en ganska meningslös sysselsättning."
 • "Det är en ganska meningslös tillvaro, sa Leif Axmyr till Veckans Brott under en intervju 2011."
 • "Tingsrätten bedömer att det varit fråga om ” meningslös skadegörelse ” och att skadevärdet uppgår till cirka 30 000 kronor."

Rim på meningslös

Vad betyder meningslös inom vardagligt ?

som saknar mening, som inte är relevant eller viktig och därmed inte fylla|fyller någon funktion

Relaterat till meningslös

hållningslöshet

tankefel

oförstånd

oduglighet

betydelselöshet

oviktighet

Diskussion om ordet meningslös