inskränkt

Adverb

Vad betyder inskränkt inom musikinstrument ?

tillbakadragen

Diskussion om ordet inskränkt

inskränkt

inskränktare
inskränktast
Adjektiv

Hur böjs ordet inskränkt på svenska?

Komparativ: inskränktare
Superlativ: inskränktast

Hur används ordet inskränkt

 • "Teorin har varit att de målade partierna inskränkt sig till just kastellen och skulpturerna."
 • "Om vi inte hade blivit friade så hade det inskränkt vår möjlighet att rapportera det som ligger i allmänhetens intresse, säger Carl-Johan Bergman, ansvarig utgivare på Dalarnas Tidningar."
 • "Men Putin har ju slagit ner väldigt hårt på demonstrationer och yttrandefriheten är väldigt inskränkt, så frågan är om man kommer att tillåta rörelsen att växa."
 • "– Det kan ju finnas regioner där man behöver vara ännu mer inskränkt i sitt julfirande och verkligen bara hålla sig till den närmaste tajta familjen, säger Anders Tegnell."
 • "– Det har inskränkt livet för oss båda två."
 • "Vill inte ha inskränkt strejrätt"
 • "Hovrättens motivering bakom sänkningen var att den tilltalade endast haft ” en inskränkt roll i narkotikahandeln ” och att den övre delen av straffskalan därför inte var aktuell."
 • "Allt fler blinda och synskadade får sin rätt till ledsagare ifrågasatt eller inskränkt, visar de senaste siffrorna från Socialstyrelsen."
 • "- Det viktigaste är att förhindra att vi rör oss i riktning mot de regelverk som finns i andra europeiska länder och som innebär inskränkt offentlighet."
 • "- Det var problematiskt, jag hade lutat åt att Astra skulle få ett inskränkt godkännande."

Vad betyder inskränkt inom vardagligt ?

tillbakadragen

Relaterat till inskränkt

inskränkthet

ofullständighet

oduglighet

oförstånd

omdömeslöshet

relationslöshet

okunnighet

litenhet

litenhet

tillkortakommande

fåtal

Diskussion om ordet inskränkt

inskränka

inskränker
inskränkte
inskränkt
Verb

Hur böjs ordet inskränka på svenska?

Presens: inskränker
Preteritum: inskränkte
Supinum: inskränkt

Hur används ordet inskränka

 • "– Genom att hota med att kontakta föräldrar om skolan ” får kännedom ” om att någon fastar och att stänga av fastande elev från undervisningen, bara på den grunden att den fastat, och att därpå rapportera olovlig frånvaro för eleven måste anses inskränka individens grundlagsfästa religionsfrihet, skriver anmälaren."
 • "Kommunalrådet Paul Andersson ( M ) menar att kulturförslaget, som är en del i Samstyrets handlingsprogram, är en vägledning för tjänstemännen och inte tänkt att inskränka på konstnärers frihet i kommunen."
 • "Det konstateras att kommentaren var kränkande och nedsättande, men att ” omständigheterna kring yttrandet är sådana att det inte är nödvändigt och proportionellt att inskränka Michael Hess yttrandefrihet i detta fall ”."
 • "– Det är tråkigt att man tvingas inskränka sin egen frihet, men det betyder också att systemet fungerar och att vi kan erbjuda skyddat boende."
 • "– Det här är på gränsen till vad vi klarar av utan att inskränka på verksamheten, säger han."
 • "” En större avfallsanläggning i området skulle gå händelserna i förväg och inskränka möjligheterna att t ex bygga bostäder. ”"
 • "Därmed är alla partier utom Moderaterna och Kristdemokraterna beredda att inskränka eller avskaffa ränteavdragen."
 • "– Regeringen kan inskränka försäljningen av alkohol under vissa omständigheter, men tittar man på förarbetena till alkohollagen så nämns inget om att man får använda den av smittskyddsskäl, som att begränsa epidemier eller pandemier, säger Stefan Lundin."
 • "Moderaterna har också kommit med ett förslag om att inskränka kommunernas makt över hur och var bostäder byggs genom att föreslå att kommuners rätt att utse naturreservat lyfts upp till regeringen."
 • "Vi hoppas att detta ska minska trängseln och samtidigt inte inskränka på elevernas undervisning för mycket, säger han."

Vad betyder inskränka inom matematik ?

begränsa, göra inskränkningar

Möjliga synonymer till inskränka

Relaterat till inskränka

korthet

avskildhet

förnekelse

inneslutning

hinder

sammandragning

förlust

inskränkning

litenhet

fåtal

nedgång

förbud

motstånd

litenhet

föränderlighet

villkor

otillräcklighet

fråndragning

nedtryckning

Diskussion om ordet inskränka