avpruta

Verb

Relaterat till avpruta

splittring

fråndragning

annullering

förlust

rabatt

nedgång

Diskussion om ordet avpruta