avstycka

avstyckar
avstyckade
avstyckat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avstycka på svenska?

Presens: avstyckar
Preteritum: avstyckade
Supinum: avstyckat

Hur används ordet avstycka

  • "Jönköpings kommun som äger marken planerar att avstycka tio villatomter här, något som lantbrukarna i området är kritiska mot."
  • "Här ville han avstycka tre villatomter 2011 och koppla in dem på kommunens VA-nät."

Möjliga synonymer till avstycka

Relaterat till avstycka

splittring

tillbakagång

fråndragning

Diskussion om ordet avstycka