avskära

avskär
avskar
avskurit
Verb

Synonymer till avskära

Hur böjs ordet avskära på svenska?

Presens: avskär
Preteritum: avskar
Supinum: avskurit

Vad betyder avskära inom trädgårdskonst ?

avbryta kontakt (med något)

Möjliga synonymer till avskära

Relaterat till avskära

splittring

korthet

tillbakagång

hinder

fråndragning

brist på sammanhang

sammandragning

korsning

Diskussion om ordet avskära