försinka

försinkar
försinkade
försinkat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet försinka på svenska?

Presens: försinkar
Preteritum: försinkade
Supinum: försinkat

Hur används ordet försinka

  • "Vi försinkades av det dåliga vädret"
  • "Vid ett nyval anses Likdupartiets hök Benjamin Netanyahu ha ett försprång, vilket i förlängningen skulle kunna riskera att försinka fredsprocessen."
  • "Det tre senare laddningarna har således placerats i direkt anslutning till polisens lokaler och utryckningsvägar i avsikt att försvåra och försinka polisens spaning."
  • "– Det kommer att bli billigare att bygga bollhallen direkt och det kommer inte att försinka bygget som ska vara klart våren 2010, säger Åke Nilsson, socialdemokrat i Vilhelmina till Västerbottensnytt."
  • "Kommunernas nej har inte någon betydelse utan är bara ett försök att försinka processen skriver Tandberg."
  • "– Det kommer att bli mycket besvärligt på vägarna, vilket sannolikt kommer att försinka reparationsarbetet av elnätet om det uppstår skador, säger Johan Aspegren, kommunikationschef på E.ON Energidistribution i ett pressmeddelande."

Diskussion om ordet försinka