försinka

försinkar

försinkade

försinkat

försinka

Verb
  • "Vi försinkades av det dåliga vädret"