räffla

räfflan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till räffla

Ordet räffla har 2 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom bildligt
snickeri
bildligt

Vad betyder räffla inom snickeri ?

en av flera parallellt placerade fåra|fåror

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

Möjliga synonymer till räffla (inom snickeri)

  • not [ snickeri ]

Relaterat till räffla (inom snickeri)

mellanrum

konkavitet

Ordet räffla inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till räffla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till räffla (inom bildligt)

Relaterat till räffla (inom bildligt)

prydnad

räffla

Diskussion om ordet räffla

räffla

räfflar
räfflade
räfflat
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Hur böjs ordet räffla på svenska?

Presens: räfflar
Preteritum: räfflade
Supinum: räfflat

Ordet räffla har 2 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom geologi
arkitektur
geologi

Vad betyder räffla inom arkitektur ?

en av flera parallellt placerade fåra|fåror

Översättningar (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till räffla (inom arkitektur)

Ordet räffla inom geologi

Diskussion om ordet räffla