borra

borrar
borrade
borrat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till borra

Hur böjs ordet borra på svenska?

Presens: borrar
Preteritum: borrade
Supinum: borrat

Hur används ordet borra

 • "När Göteborgs Spårvägar för flera år sedan upptäckte vatten i balkarna uppmanades Ansaldobreda att dränera balkarna, genom att borra hål, vilket Ansaldobreda vägrade."
 • "Enligt en obekräftad uppgift föreslog tekniker vid GS Spårvagn redan för flera sedan att man borde borra dräneringshål i balkarna för att vattnet skulle rinna ut."
 • "– Vi ville borra dräneringshål i balkarna för att få ut fukten, men det fick vi inte för Ansaldobreda, då skulle garantierna inte gälla."
 • "– Vi har inte bestämt om vi ska spränga eller borra än."
 • "Nu återstår ungefär 650 meter att borra i det västra tunnelröret, enligt Trafikverket."
 • "– Vi har inte bestämt om vi ska spränga eller borra än."
 • "Nu återstår ungefär 650 meter att borra i det västra tunnelröret, enligt Trafikverket."
 • "– Vi har inte bestämt om vi ska spränga eller borra än."
 • "Nu återstår ungefär 650 meter att borra i det västra tunnelröret, enligt Trafikverket."
 • "Överblicken är näst intill omöjlig att skaffa sig, att borra på djupet inom alla olika uttryck är förstås ett fullständigt hopplöst företag."
 • "– För mig är det jätteviktigt att borra mer i det."
 • "– Om man hade velat borra en brunn och ha till dricksvatten så hade man inte kunnat göra det eftersom grundvattnet hade varit förstört, säger Patric Tengwall."
 • "Hantverkare hade lyckats borra rakt in i huvudvattenledningen och en stor mängd vatten hade då sprutat ut."
 • "Det var i förra veckan, söder om Mörrum, som misstaget skedde när en entreprenör skulle borra under en väg."
 • "Karlskrona kommun tvingas nu borra nya brunnar."
 • "– Vi måste borra fler brunnar och hitta mer vatten, säger VA-chefen Kenneth Johansson."
 • "Måste borra nya brunnar"
 • "Idag började Karlskrona kommun borra efter nya vattentäkter för att säkra vattentillgången."
 • "I Jämjö håller Karlskrona kommun på att borra efter nya vattentäkter."
 • "– Det vi gör nu är att borra nya brunnar för att hitta mer vatten, vi känner att vi har för lite reserver."

Vad betyder borra inom generell ?

göra hål

Möjliga synonymer till borra

Diskussion om ordet borra