bear

bear
bore
borne
Verb

Hur används ordet bear

 • "A willingness to bear one's cross is the mark of a true disciple"
 • "The peach trees bear fruit every summer"
 • "She wanted to bear his name"
 • "bear arms"
 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "bear a scar"
 • "interest-bearing accounts"
 • "I'll bear it in mind"
 • "The ice does not bear yet, I think"
 • "The poor woman bore six children in five years"
 • "She has borne him four children"
 • "Will he bear a grudge for ever?"
 • "We have to bear the costs"
 • "She couldn't bear to see the dog in pain"
 • "He cannot bear his mother-in-law"
 • "It doesn't bear repeating"
 • "The strain must have been enormous but she bore it well"
 • "bear a signature"
 • "bear a resemblance"
 • "The unidentified plant bore gorgeous flowers"
 • "She agreed to bear the responsibility"
 • "She bears the title of Duchess"
 • "He held the governorship for almost a decade"
 • "She is bearing his child"

Ordet bear har 12 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom kläder
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom norgespec
 • Inom ekonomi
 • Inom musik
 • Inom jakt
 • Inom ålderdomlig
 • Inom däggdjur
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom zoologi
vardagligt
kläder
ALLMÄNT
norgespec
ekonomi
musik
jakt
ålderdomlig
däggdjur
ekonomi
generell
zoologi

Ordet bear inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bear (inom vardagligt)

Ordet bear inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till bear (inom kläder)

Ordet bear inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bear (inom ALLMÄNT)

Ordet bear inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till bear (inom norgespec)

Ordet bear inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till bear (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bear (inom ekonomi)

Ordet bear inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till bear (inom musik)

Möjliga synonymer till bear (inom musik)

Ordet bear inom jakt

vardagligt

Översättningar (inom jakt)

Svenska

Möjliga synonymer till bear (inom jakt)

Ordet bear inom ålderdomlig

have

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bear (inom ålderdomlig)

Ordet bear inom däggdjur

bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year"

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till bear (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till bear (inom däggdjur)

Ordet bear inom ekonomi

take on as one's own expenses or debts of another person

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till bear (inom ekonomi)

Ordet bear inom generell

have rightfully; of rights, titles, and offices

Översättningar (inom generell)

Ordet bear inom zoologi

be pregnant with

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till bear (inom zoologi)

Diskussion om ordet bear

bore

bores
Substantiv

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till bore (inom zoologi)

Ordet bore har 5 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom gruvdrift
 • Inom vapen
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
geologi
gruvdrift
vapen
vardagligt
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet bore inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till bore (inom geologi)

Vanligast betydelse av ordet bore inom gruvdrift

(mining terms) a hole or passage made by a drill; usually made for exploratory purposes

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till bore (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till bore (inom gruvdrift)

Vanlig betydelse av ordet bore inom vapen

diameter of a tube or gun barrel

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till bore (inom vapen)

Möjliga synonymer till bore (inom vapen)

Mindre vanlig betydelse av ordet bore inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till bore (inom vardagligt)

 • bind [ vardagligt ]

Mindre vanlig betydelse av ordet bore inom vardagligt

a person who evokes boredom

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till bore (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bore (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bore

bore

bore
bored
bored
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bore (inom vardagligt)

Ordet bore har 3 betydelser

 • Inom fordon
 • Inom sport
 • Inom generell
fordon
sport
generell

Vad betyder bore inom fordon ?

cause to be bored

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till bore (inom fordon)

Möjliga synonymer till bore (inom fordon)

Ordet bore inom sport

drill a hole into

Översättningar (inom sport)

Synonymer till bore (inom sport)

Möjliga synonymer till bore (inom sport)

Ordet bore inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bore (inom generell)

Diskussion om ordet bore

bore

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet bore

 • "– Jag förnekar inte att bore out existerar."
 • "Den i dag 46-årige fransmannen drabbades av vad läkare kallar för ” bore out ”, en sorts utmattningssyndrom till följd av att sakna meningsfulla arbetsuppgifter."
 • "Frédéric Desnard drabbades av bore out – arbetsgivaren döms för trakasserier"
 • "Till slut blev hon sjukskriven på grund av ” bore out ”, – utmattningssyndrom till följd av understimulans."
 • "Rätten använder sig inte av begreppet ” bore out ”, men domen beskrivs som den första i sitt slag att hantera ett liknande ärende."
 • "Han fick sparken efter att först ha blivit sjukskriven på grund av för få och enbart meningslösa arbetsuppgifter, så kallad ” bore out ”."
 • "– En av de saker som brukar sägas i studion som en hyllning till Max Martin är : ” Don t bore us, get to the chorus ”."
 • "– Jag lever ju efter mottot ” less is bore ”."
 • "Han var en av postmodernismens frontalfigurer och ligger bland annat bakom den härligt hånfulla parafrasen på less is more : nämligen Less is a bore!"
 • "Tre åkare hade SK bore med på herrsidan i sprinten, det var Anton Persson, Pontus Hermansson och Johannes Ringsby."

Diskussion om ordet bore

 • - 2009-11-05

  Borra? HELT FEL!