nourish

nourish
nourished
nourished
Verb

Översättningar

Synonymer till nourish

Ordet nourish har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom zoologi
norgespec
generell
zoologi

Ordet nourish inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till nourish (inom norgespec)

Ordet nourish inom generell

provide with nourishment

Synonymer till nourish (inom generell)

Ordet nourish inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till nourish (inom zoologi)

Möjliga synonymer till nourish (inom zoologi)

Diskussion om ordet nourish