billet

billet
billeted
billeted
Verb

Översättningar

Synonymer till billet

Diskussion om ordet billet

billet

billets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet billet har 4 betydelser

  • Inom skogsbruk
  • Inom teknik
  • Inom arkitektur
  • Inom militärväsen
skogsbruk
teknik
arkitektur
militärväsen

Ordet billet inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Synonymer till billet (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till billet (inom skogsbruk)

  • log [ forestry ]

Ordet billet inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till billet (inom teknik)

Möjliga synonymer till billet (inom teknik)

Ordet billet inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Möjliga synonymer till billet (inom arkitektur)

Ordet billet inom militärväsen

for military personnel (especially in a private home)

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till billet (inom militärväsen)

Diskussion om ordet billet