dreary

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till dreary

Diskussion om ordet dreary

dreary

drearier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet dreary

  • "a dreary mining town"
  • "a series of dreary dinner parties"

Ordet dreary har 3 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom färg
  • Inom vardagligt
nedsättande
färg
vardagligt

Ordet dreary inom färg

Synonymer till dreary (inom färg)

Möjliga synonymer till dreary (inom färg)

Ordet dreary inom vardagligt

Synonymer till dreary (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till dreary (inom vardagligt)

Diskussion om ordet dreary