tedious

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tedious

  • "tedious days on the train"

Ordet tedious har 3 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom mat
  • Inom generell
amerikansk engelska
mat
generell

Ordet tedious inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till tedious (inom amerikansk engelska)

Ordet tedious inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till tedious (inom mat)

Möjliga synonymer till tedious (inom mat)

Ordet tedious inom generell

Synonymer till tedious (inom generell)

Diskussion om ordet tedious

  • - 2018-03-02

    envis