grey

greyer
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet grey har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom däggdjur
  • Inom häst
färg
däggdjur
häst

Ordet grey inom färg

Översättningar (inom färg)

Svenska
  • grå  [ färg ]

Synonymer till grey (inom färg)

Möjliga synonymer till grey (inom färg)

Ordet grey inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till grey (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till grey (inom däggdjur)

Ordet grey inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till grey (inom häst)

Diskussion om ordet grey

grey

grey
greyed
greyed
Verb

Översättningar (inom häst)

Synonymer till grey (inom häst)

Diskussion om ordet grey

grey

greys
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet grey har 2 betydelser

  • Inom färg
  • Inom häst
färg
häst

Ordet grey inom färg

Översättningar (inom färg)

Svenska

Synonymer till grey (inom färg)

Möjliga synonymer till grey (inom färg)

Ordet grey inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska
  • grå  [ färg ]

Synonymer till grey (inom häst)

Möjliga synonymer till grey (inom häst)

Diskussion om ordet grey