desert

deserts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder desert inom juridik ?

an arid region with little or no vegetation

Möjliga synonymer till desert

desert

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet desert

  • "a desert island"

Vad betyder desert inom juridik ?

located in a dismal or remote area; desolate

desert

desert
deserted
deserted
Verb

Översättningar

Hur används ordet desert

  • "The mother deserted her children"

Ordet desert har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom juridik
sport
juridik

Ordet desert inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till desert (inom sport)

Möjliga synonymer till desert (inom sport)

Ordet desert inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till desert (inom juridik)

Möjliga synonymer till desert (inom juridik)

désert

Substantiv

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till désert

désert

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till désert