jack

jacket
jack
jacken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jack

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet jack på svenska?

Obestämd singular: jack
Bestämd singular: jacket
Obestämd plural: jack
Bestämd plural: jacken

Hur används ordet jack

 • "Han blöder från ansiktet och förs till Sahlgrenska sjukhuset med ett jack i huvudet."
 • "Han blöder från ansiktet och förs till Sahlgrenska sjukhuset med ett jack i huvudet."
 • "Mattila klarade sig undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Mattila klarade sig undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "En person blir avförd med ambulans till Sahlgrenska med ett jack i huvudet."
 • "En person blir avförd med ambulans till Sahlgrenska med ett jack i huvudet."
 • "Två killar slåss och den ene får ett jack i huvudet."
 • "Två killar slåss och den ene får ett jack i huvudet."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Han får ett jack i huvudet och börjar blöda."
 • "Medan Cedvander var minuter och millimeter från att avlida, klarade sig Mattila undan med ett brutet vänsterben och en djup jack i ena kinden."
 • "Han får ett jack i huvudet och börjar blöda."
 • "Mannen körs med ambulans till Östra sjukhuset med ett jack ovanför ena ögat."
 • "Det var ett litet jack ovanför ögat som stoppade fansens och Gustafssons dröm."
 • "Mannen körs med ambulans till Östra sjukhuset med ett jack ovanför ena ögat."
 • "Det var ett litet jack ovanför ögat som stoppade fansens och Gustafssons dröm."

Ordet jack har 4 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom telefoni
 • Inom järnväg
 • Inom teknik
medicin
telefoni
järnväg
teknik

Vad betyder jack inom medicin ?

tunn skåra, oftast på huden, efter någonting vasst skurit igenom den

Översättningar (inom medicin)

Engelska
 • gash  [ medicin ]

Synonymer till jack (inom medicin)

Möjliga synonymer till jack (inom medicin)

Ordet jack inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Engelska
 • jack  [ telefoni ]

Synonymer till jack (inom telefoni)

Möjliga synonymer till jack (inom telefoni)

Ordet jack inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Synonymer till jack (inom järnväg)

Möjliga synonymer till jack (inom järnväg)

Ordet jack inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till jack (inom teknik)

Möjliga synonymer till jack (inom teknik)

Diskussion om ordet jack

 • - 2012-01-01

  domkraft

jack

jack
jacked
jacked
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till jack (inom teknik)

Ordet jack har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom slang
 • Inom sport
 • Inom fiske
generell
slang
sport
fiske

Vad betyder jack inom generell, generell ?

lift with a jack, as of a car

Översättningar (inom generell)

Synonymer till jack (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet jack inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till jack (inom slang)

Vanlig betydelse av ordet jack inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till jack (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet jack inom fiske

med ljus

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Möjliga synonymer till jack (inom fiske)

Diskussion om ordet jack

jack

jacks
Substantiv

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Synonymer till jack (inom fiske)

Ordet jack har 10 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom telefoni
 • Inom slang, valuta
 • Inom botanik
 • Inom spel
 • Inom sjöfart
 • Inom spel
 • Inom fiskar
 • Inom däggdjur
teknik
generell
telefoni
slang, valuta
botanik
spel
sjöfart
spel
fiskar
däggdjur

Vad betyder jack inom teknik ?

mechanism for exerting pressure or lifting

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till jack (inom teknik)

Ordet jack inom generell

an electrical connector socket designed for the insertion of a plug

Ordet jack inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Svenska
 • jack  [ telefoni ]

Ordet jack inom slang, valuta

Översättningar (inom slang, valuta)

Svenska

Möjliga synonymer till jack (inom slang, valuta)

Ordet jack inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till jack (inom botanik)

Ordet jack inom spel

one of several small objects picked up while bouncing a ball in the game of jacks

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet jack inom sjöfart

small flag indicating a ship's nationality

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • gös  [ sjöfart ]

Ordet jack inom spel

one of four cards in a deck bearing a picture of a young prince

Översättningar (inom spel)

Svenska
 • knekt  [ spel, kortspel ]

Synonymer till jack (inom spel)

Möjliga synonymer till jack (inom spel)

Ordet jack inom fiskar

any of several fast-swimming predacious fishes of tropical to warm-temperate seas

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till jack (inom fiskar)

Möjliga synonymer till jack (inom fiskar)

Ordet jack inom däggdjur

male donkey

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Synonymer till jack (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till jack (inom däggdjur)

Diskussion om ordet jack