fördjupning

fördjupningen
fördjupningar
fördjupningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till fördjupning

Hur böjs ordet fördjupning på svenska?

Obestämd singular: fördjupning
Bestämd singular: fördjupningen
Obestämd plural: fördjupningar
Bestämd plural: fördjupningarna

Hur används ordet fördjupning

 • "Många har ett intresse av totalförsvaret men nu får de en mer fördjupning, säger kurschefen Dennis Persson."
 • "Rapporten, som presenterades under en pressträff på polishuset i Göteborg under onsdagen, är en fördjupning av förra årets lägesbil och antalet områden som nu bedöms som särskilt utsatta är fler i den här rapporten i jämförelse med den förra, skriver polisen på sin hemsida."
 • "Allusionen blir en sorts fördjupning av illusionen, en antydan och anspelning bortom det vi först ser."
 • "Bedömargruppen lyfter också fram att den korta utbildningstiden, 1,5 år, ger studenterna begränsade möjligheter till reflektion och fördjupning."
 • "För fjärde året bjuder Leksands bibliotek in till information och fördjupning kring hur datorer kan användas."
 • "Under tisdagen drar lågtrycket upp över Svealand och södra Norrland under fördjupning."
 • "Utställningen är också en fördjupning i Dalarnas tidiga medicinhistoria."
 • "Utan snarare handlar det om en fördjupning där Kustbevakningen alltså får inleda, leda och slutföra en förundersökning."
 • "Kommer förvaltningen att göra någon ytterligare fördjupning av resultaten?"
 • "Rapporten gjordes som en fördjupning efter förra årets stora medarbetarundersökning där socialförvaltningens resultat stack ut."
 • "Många har ett intresse av totalförsvaret men nu får de en mer fördjupning, säger kurschefen Dennis Persson."
 • "Rapporten, som presenterades under en pressträff på polishuset i Göteborg under onsdagen, är en fördjupning av förra årets lägesbil och antalet områden som nu bedöms som särskilt utsatta är fler i den här rapporten i jämförelse med den förra, skriver polisen på sin hemsida."
 • "Allusionen blir en sorts fördjupning av illusionen, en antydan och anspelning bortom det vi först ser."
 • "Bedömargruppen lyfter också fram att den korta utbildningstiden, 1,5 år, ger studenterna begränsade möjligheter till reflektion och fördjupning."
 • "För fjärde året bjuder Leksands bibliotek in till information och fördjupning kring hur datorer kan användas."
 • "Under tisdagen drar lågtrycket upp över Svealand och södra Norrland under fördjupning."
 • "Utställningen är också en fördjupning i Dalarnas tidiga medicinhistoria."
 • "Utan snarare handlar det om en fördjupning där Kustbevakningen alltså får inleda, leda och slutföra en förundersökning."
 • "Kommer förvaltningen att göra någon ytterligare fördjupning av resultaten?"
 • "Rapporten gjordes som en fördjupning efter förra årets stora medarbetarundersökning där socialförvaltningens resultat stack ut."

Ordet fördjupning har 2 betydelser

 • Inom geografi
 • Inom bildligt
geografi
bildligt

Vad betyder fördjupning inom geografi ?

mer ingående behandling eller studie av ett visst område /inom någon vetenskap/

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till fördjupning (inom geografi)

Möjliga synonymer till fördjupning (inom geografi)

Ordet fördjupning inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till fördjupning (inom bildligt)

Diskussion om ordet fördjupning

 • - 2009-11-05

  Ny översättning: Indentation