kitteldal

kitteldalen
kitteldalar
kitteldalarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kitteldal

Hur böjs ordet kitteldal på svenska?

Obestämd singular: kitteldal
Bestämd singular: kitteldalen
Obestämd plural: kitteldalar
Bestämd plural: kitteldalarna

Ordet kitteldal har 2 betydelser

  • Inom skelett
  • Inom geologi
skelett
geologi

Ordet kitteldal inom skelett

Översättningar (inom skelett)

Synonymer till kitteldal (inom skelett)

Möjliga synonymer till kitteldal (inom skelett)

Relaterat till kitteldal (inom skelett)

konkavitet

sänkning

Ordet kitteldal inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Engelska

Diskussion om ordet kitteldal