kavitet

kaviteten
kaviteter
kaviteterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kavitet

Hur böjs ordet kavitet på svenska?

Obestämd singular: kavitet
Bestämd singular: kaviteten
Obestämd plural: kaviteter
Bestämd plural: kaviteterna

Ordet kavitet har 2 betydelser

  • Inom tandvård
  • Inom generell
tandvård
generell

Vad betyder kavitet inom tandvård ?

hålighet, hålrum

Översättningar (inom tandvård)

Engelska

Synonymer till kavitet (inom tandvård)

Möjliga synonymer till kavitet (inom tandvård)

Relaterat till kavitet (inom tandvård)

rum

konkavitet

Ordet kavitet inom generell

Diskussion om ordet kavitet