dalgång

dalgången
dalgångar
dalgångarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till dalgång

Hur böjs ordet dalgång på svenska?

Obestämd singular: dalgång
Bestämd singular: dalgången
Obestämd plural: dalgångar
Bestämd plural: dalgångarna

Hur används ordet dalgång

  • "Dessutom kommer vi att jobba vidare med planeringen av ett nytt naturreservat i Mörrumsåns dalgång, säger Åke Widgren, samordnare för områdesskydd i ett pressmeddelande."
  • "Värdefulla områden som nu kan skyddas är till exempel delar av Mörrumsåns dalgång, Hanö, Lommaflyet och Utlängan, säger Åke Widgren, samordnare för områdesskydd på länsstyrelsen."
  • "Länsstyrelsen har planer på en ekopark som omfattar Fjätälvens dalgång och Västvallen i Storfjäten."
  • "Det här är ju ett sätt att ta död på en dalgång, säger vice vd Magnus Proos."
  • "Det är ju en dalgång med bäckar överallt så det räcker ju med att det är 200 meter mellan bäckarna så blir det stopp."
  • "Det arbetas för fullt för att ta reda på all stormfälld skog, men det största problemet är just nu att lösa transporten från Ljusnans dalgång."
  • "Själva terminalen är i planerna inritad i Bränta, tre kilometer från Sunnanås, med an dalgång emellan."
  • "Möt Allman Brothers Band från Ljusnans dalgång som i dagarna kommer ut med sitt fjärde album."
  • "Filipstad ligger naturskönt i en dalgång mellan två sjöar."
  • "– Hela Fylleåns dalgång ut till havet är ju ett Natura 2000-området som ska vara särskilt skyddat, säger Bengt Pettersson."

Rim på dalgång

Vad betyder dalgång inom geografi ?

långsträckt dal; i horisontalplanet utsträckt fördjupning på jordens yta, innesluten mellan kullar, berg eller andra höjder

Möjliga synonymer till dalgång

Relaterat till dalgång

slättland

konkavitet

Diskussion om ordet dalgång