höjd

höjden
höjder
höjderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till höjd

Hur böjs ordet höjd på svenska?

Obestämd singular: höjd
Bestämd singular: höjden
Obestämd plural: höjder
Bestämd plural: höjderna

Hur används ordet höjd

 • "Vattennivåerna är i höjd med översvämningskatastrofen 2000 då 800 människor dog."
 • "När hälften av börsens storbolag lämnat sina bokslut står storbankerna i en klass för sig när det gäller höjd aktieutdelning."
 • "Mürren är en alpby som ligger på en klippavsats på 1 600 meters höjd, med nypa sig i armen-vackra omgivningar."
 • "Högre levnadsstandard, tillväxt, fler i arbete, höjd pensionsålder, fler tunnlar, broar och tågstationer."
 • "– Nu blev det ett heat till, plus att det var på höjd också, det tar jag med mig, sade Nilsson."
 • "På sin höjd dyker kanske något upp på hovets egen sajt, men vid informationsavdelningen känner man ännu inte till om nya bilder eller annat kommer att publiceras på lördag."
 • "Därtill byggs en ny motorväg och en järnväg, fyra mil lång, med tunnlar och allt, från havsnivå upp till 600 meters höjd."
 • "Förslaget om höjd pensionsålder, som GP berättade om i måndagens tidning, väcker debatt."
 • "Dels är det många lopp kvar i VM, dels kom jag ner från höjd från Davos på onsdag, risken är snarare att jag förstör formen genom att tävla för tidigt."
 • "Därtill byggs en ny motorväg och en järnväg, fyra mil lång, med tunnlar och allt, från havsnivå upp till 600 meters höjd."
 • "En lastbil körde in i mitträcket på E22:an i höjd med Pukavik i södergående riktning."
 • "Vid kvart i tre på tisdagen ska en bil ha kört in i en annan bil bakifrån i höjd med Vedeby."
 • "Det var när Linnea Liljegren och hennes kompis var ute och körde med bilen som de reagerade på något som befann sig på en åker i höjd med Hässlehult."
 • "Polisen i Karlskrona har just larmats till E22 Karlskrona Östra i höjd med Spandelstorp."
 • "– Man måste ta höjd för klimatförändringar och havsnivåhöjningar."
 • "Tre personbilar kolliderade i höjd med en bensinmack på gamla Riksvägen söder om Bräkne-Hoby."
 • "En personbil körde in i mitträcket på E22 i höjd med Mörrum under måndagskvällen."
 • "En singelolycka ska ha inträffat på infartsleden till Karlskrona i höjd med Oskarsvärn."
 • "Två personbilar kolliderade på E22:an i höjd med Listerbyrondellen i Ronneby kommun."
 • "Två lastbilar krockade på E22 utanför Sölvesborg i höjd med Ysane strax efter klockan 19."

Vad betyder höjd inom måttenhet ?

beskriver höjden över en viss nivå (vanligtvis meter över havet, eller fot över havet). http://sv.wikipedia.org/wiki/Altitud

Möjliga synonymer till höjd

Relaterat till höjd

slättland

grad

fullständighet

konvexitet

storlek

storlek

lyftning

fullkomlighet

höjning

Diskussion om ordet höjd

höjd

Adjektiv

Vad betyder höjd inom generell ?

; som höja|höjts

Diskussion om ordet höjd

höja

['hö,ja]
höjer
höjde
höjt
Verb

Hur uttalas ordet höja?

['hö,ja]

Hur böjs ordet höja på svenska?

Presens: höjer
Preteritum: höjde
Supinum: höjt

Hur används ordet höja

 • "– För tio år sedan var det väldigt ovanligt men i dag är det få arkeologer som skulle höja på ögonbrynen, säger Pär Karlsson, arkeolog och prospekteringsansvarig på Riksantikvarieämbetet."
 • "Genom att hitta bättre användning för överbliven mark så kan vi höja tätheten i stadsdelen utan att inkräkta på omtyckta boendemiljöer och grönytor."
 • "Den kontroversielle Thaksin blev snabbt populär på landsbygden genom sina program för att höja de fattigas levnadsstandard."
 • "Flera OECD-länder har redan höjt pensionsåldern eller beslutat att det ska ske i stora eller små steg, som Tyskland och Spanien, där man under en 15-årsperiod successivt ska höja 65-årsgränsen till 67."
 • "Möjligen höja intjänandetaket."
 • "Dessutom har ju världslöparen Abeba Aregawi kommit in vilket också kan höja självförtroendet i den svenska truppen."
 • "Att höja skatten på tobak är populärt."
 • "Tjejer som är nybörjare måste lära sig att ta plats och lära sig använda sin kropp fysiskt – även höja rösten."
 • "I bakgrunden låg en ambition att höja Sandbackaelevernas svaga studieresultat."
 • "Det handlar bland annat om åtgärder för att hejda prishöjningar, införa allmänna försäkringar och höja minimilönen till knappt 1300 kronor per månad."
 • "E22-sträckan ska få viltstängsel och viltpassager för att höja säkerheteten."
 • "Enligt Tommy Ahlquist, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Ronneby, försöker de jobba på att höja lönerna generellt för de olika lärargrupperna för att locka hit fler lärare."
 • "I veckan avslutade ungdomarna projektet som gick ut på att både praktiskt och teoretiskt höja den egna kompetensen."
 • "– Genom att höja upp till tre meter tycker vi att vi skapar beredskap den vägen säger stadsarkitekt Hans Gylling till Blekinge Läns Tidning."
 • "Det är fina killar som kommer att kunna höja laget spelmässigt men också bidra med sina erfarenheter av spel på hög nivå."
 • "Den utdragna arrendetvisten har nu avgjorts av hovrätten, som ändrade arrendenämndens tidigare beslut att höja avgiften med 30 procent."
 • "– Vi vill ju också höja dagarna, att ha öppet fler dagar i veckan."
 • "Tanken var att det skulle höja kvaliteten på verksamheten."
 • "Karlskrona kommun har redan utdömt en sanktionsavgift på drygt 60.000 kronor mot bolaget – och kommer, om inga åtgärder vidtas, att höja straffavgiften till närmare 130.000 kronor."
 • "Socialdemokraterna i Karlskrona vill höja kommunalskatten med 70 öre."

Ordet höja har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
bildligt
vardagligt
musik

Vad betyder höja inom bildligt ?

flytta något uppåt (från marken på en himlakropp)

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till höja (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet höja inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till höja (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till höja (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet höja inom musik

Synonymer till höja (inom musik)

 • öka [ vardagligt ]

Diskussion om ordet höja