maximum

maximumet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet maximum

 • "Under fredagen den 12 når meteorregnet sitt maximum."
 • "Efter fem år kommer man fram till att han inte ska ha begått något terrorbrott, men att han ska ha varit ansvarig enligt en vanlig bestämmelse i deras brottsbalk, där straffet ska ha varit maximum fem år, säger Fikru Marus svenske advokat Hans Bagner."
 • "Efter fem år kommer man fram till att han inte ska ha begått något terrorbrott, men att han ska ha varit ansvarig enligt en vanlig bestämmelse i deras brottsbalk, där straffet ska ha varit maximum fem år, sa Fikru Marus svenske advokat Hans Bagner igår."
 • "Att vi nu nått utbrottströskeln innebär en successiv ökning av fallen de närmaste veckorna och att maximum av utbrottet kommer att drabba Halland och vården om 6 – 12 veckor, dvs andra halvan av januari och i februari."
 • "Taktiken kallas ” maximum pressure ” och går i korthet ut på att pressa Iran så hårt att man kommer tillbaka till förhandlingsbordet och är redo att acceptera villkor som är är mer fördelaktiga för USA."
 • "Enligt etiopisk radio som rapporterade direkt efter domarna fallit så yrkade åklagaren på minimum 15 års fängelse och maximum 18 år för svenskarna."
 • "Just nu ser vi kraftiga solutbrott, urladdningar, och om några år kan vi räkna med att maximum nås, säger Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet."
 • "SEB räknar med att inflationen når sitt maximum inom en eller två månader."
 • "Den partiella solförmörkelsen, då månen delvis passerar över solskivan, börjar strax efter kl 10.30 och når sitt maximum ungefär en timme senare, mellan 11.35 och 11.45 beroende på var i landet man är."
 • "Den partiella solförmörkelsen, då månen delvis passerar över solskivan, börjar strax efter kl 10.30 och når sitt maximum ungefär en timme senare, mellan 11.35 och 11.45 beroende på var i landet man är."

Vad betyder maximum inom bildligt ?

(''till en funktion f'') punkt \mathbf{x}_0 sådan att det existerar ett \epsilon > 0 sådant att f(\mathbf{x}) \le f(\mathbf{x}_0) ~~~ \forall \mathbf{x} ; ~~ | \mathbf{x}-\mathbf{x}_0 | < \epsilon; om sträng olikhet råder mellan funktionsvärdena säges punkten vara ett strängt maximum

Möjliga synonymer till maximum

Diskussion om ordet maximum

maximum

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet maximum

 • "maximum pressure"

Möjliga synonymer till maximum

Diskussion om ordet maximum

maximum

Substantiv

Översättningar

Ordet maximum har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom kläder
generell
kläder

Vad betyder maximum inom generell, generell, generell ?

the largest possible quantity

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till maximum (inom generell)

Ordet maximum inom kläder

the point on a curve where the tangent changes from positive on the left to negative on the right

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till maximum (inom kläder)

Diskussion om ordet maximum

Maximum

Substantiv

Synonymer till Maximum (inom kläder)

 • MAX [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet Maximum