peak

peak
peaked
peaked
Verb

Översättningar

Synonymer till peak

Vad betyder peak inom botanik ?

to reach the highest point; attain maximum intensity, activity: "That wild, speculative spirit peaked in 1929."

Möjliga synonymer till peak

Diskussion om ordet peak

peak

peaks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet peak

 • "the peak of perfection"
 • "summer was at its peak"
 • "at the peak of the pyramid"
 • "voltage peak"
 • "the view from the peak was magnificent"

Ordet peak har 4 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom kläder
 • Inom sjöfart
 • Inom sport och fritid
matematik
kläder
sjöfart
sport och fritid

Ordet peak inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till peak (inom matematik)

Ordet peak inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till peak (inom kläder)

Möjliga synonymer till peak (inom kläder)

Ordet peak inom sjöfart

the narrow part of a ship's bow or stern or the part of the hold in it

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • pik  [ sjöfart ]

Ordet peak inom sport och fritid

the top point of a mountain or hill

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska

Synonymer till peak (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till peak (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet peak

peak

Adjektiv

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till peak (inom sport och fritid)

Hur används ordet peak

 • "a peak experience"
 • "working at peak efficiency"
 • "at peak hours the streets traffic is unbelievable"

Vad betyder peak inom botanik ?

of a period of maximal use or demand or activity; being at or reaching the maximum

Möjliga synonymer till peak

Diskussion om ordet peak