culmination

culminations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till culmination

Hur används ordet culmination

  • "their achievements stand as a culmination of centuries of development"

Ordet culmination har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom anatomi
  • Inom generell
bildligt
anatomi
generell

Ordet culmination inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till culmination (inom bildligt)

Ordet culmination inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till culmination (inom anatomi)

Möjliga synonymer till culmination (inom anatomi)

Ordet culmination inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till culmination (inom generell)

Möjliga synonymer till culmination (inom generell)

Diskussion om ordet culmination