culmen

culmens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet culmen har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom fåglar
bildligt
fåglar

Ordet culmen inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Ordet culmen inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Diskussion om ordet culmen