APEX

Namn

Översättningar

Engelska
  • APEX  [ luftfart ]

Vad betyder APEX inom luftfart ?

Advance Purchase Excursion Fare

Diskussion om ordet APEX

apex

apexen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder apex inom generell ?

spets, topp, höjdpunkt

Möjliga synonymer till apex

Diskussion om ordet apex

apex

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet apex har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom kläder
  • Inom generell
bildligt
kläder
generell

Vad betyder apex inom bildligt ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Apex

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Ordet apex inom kläder

https://en.wikipedia.org/wiki/Apex

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till apex (inom kläder)

Möjliga synonymer till apex (inom kläder)

Ordet apex inom generell

the point on the celestial sphere toward which the sun and solar system appear to be moving relative to the fixed stars

Översättningar (inom generell)

Synonymer till apex (inom generell)

Diskussion om ordet apex

APEX

Namn

Översättningar (inom generell)

Svenska
  • APEX  [ luftfart ]

Vad betyder APEX inom luftfart ?

Advance Purchase Excursion Fare

Diskussion om ordet APEX