elevation

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till elevation

Ordet elevation har 6 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vapen
 • Inom religion
 • Inom teknik
 • Inom spiritism
 • Inom astronomi
ALLMÄNT
vapen
religion
teknik
spiritism
astronomi

Vad betyder elevation inom ALLMÄNT ?

Något som höjs upp eller är upphöjt

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till elevation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till elevation (inom ALLMÄNT)

Ordet elevation inom vapen

Inom militärväsende inställning av eldrörets vinkel.

Översättningar (inom vapen)

Engelska

Synonymer till elevation (inom vapen)

Ordet elevation inom religion

Prästens upphöjande av det helgade brödet och vinet vid nattvarden

Översättningar (inom religion)

Engelska

Ordet elevation inom teknik

Hos riktantenner pekriktningen i vertikalled

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till elevation (inom teknik)

Ordet elevation inom spiritism

En person eller ett föremål svävar i luften utan påverkan av iakttagbara yttre medel.

Översättningar (inom spiritism)

Engelska

Ordet elevation inom astronomi

Vinkeln mellan horisontalplanet och objektet.

Översättningar (inom astronomi)

Engelska

Möjliga synonymer till elevation (inom astronomi)

Diskussion om ordet elevation

elevation

elevations
Substantiv

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till elevation (inom astronomi)

Ordet elevation har 8 betydelser

 • Inom data
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom måttenhet
 • Inom sociologi
 • Inom generell
 • Inom religion
 • Inom religion
 • Inom spiritism
data
ALLMÄNT
måttenhet
sociologi
generell
religion
religion
spiritism

Vad betyder elevation inom data ?

angular distance above the horizon (especially of a celestial object)

Översättningar (inom data)

Svenska
 • höjd  [ måttenhet ]

Synonymer till elevation (inom data)

Möjliga synonymer till elevation (inom data)

Ordet elevation inom ALLMÄNT

the event of something being raised

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till elevation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till elevation (inom ALLMÄNT)

Ordet elevation inom måttenhet

Översättningar (inom måttenhet)

Synonymer till elevation (inom måttenhet)

Möjliga synonymer till elevation (inom måttenhet)

Ordet elevation inom sociologi

distance of something above a reference point

Översättningar (inom sociologi)

Svenska

Synonymer till elevation (inom sociologi)

Ordet elevation inom generell

drawing of an exterior of a structure

Översättningar (inom generell)

Ordet elevation inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till elevation (inom religion)

Möjliga synonymer till elevation (inom religion)

Ordet elevation inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet elevation inom spiritism

Översättningar (inom spiritism)

Svenska

Diskussion om ordet elevation