augmentation

augmentations
Substantiv

Översättningar

Ordet augmentation har 2 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom ALLMÄNT
biologi
ALLMÄNT

Vad betyder augmentation inom biologi ?

the amount by which something increases

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till augmentation (inom biologi)

Ordet augmentation inom ALLMÄNT

the act of augmenting

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till augmentation (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet augmentation