upturn

upturn
upturned
upturned
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till upturn

Diskussion om ordet upturn

upturn

upturns
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder upturn inom ekonomi ?

an upward movement or trend as in business activity

Möjliga synonymer till upturn

Diskussion om ordet upturn