cant

cants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cant har 5 betydelser

  • Inom religion, nedsättande
  • Inom anatomi
  • Inom geologi
  • Inom generell
  • Inom snickeri
religion, nedsättande
anatomi
geologi
generell
snickeri

Vad betyder cant inom religion, nedsättande ?

insincere talk about religion or morals

Översättningar

Synonymer till cant

Möjliga synonymer till cant

Vanlig betydelse av ordet cant inom anatomi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cant

Vanlig betydelse av ordet cant inom geologi

A characteristic language of a particular group (as among thieves)

Översättningar

Svenska

Synonymer till cant

Möjliga synonymer till cant

Ovanlig betydelse av ordet cant inom generell

Översättningar

Ovanlig betydelse av ordet cant inom snickeri

Översättningar

Svenska

Synonymer till cant

Möjliga synonymer till cant

cant

cant
canted
canted
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet cant har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom segelfartyg
vardagligt
segelfartyg

Ordet cant inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till cant

Möjliga synonymer till cant

Ordet cant inom segelfartyg

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cant

cant

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet cant

  • "a cant buttress"