invert

invert
inverted
inverted
Verb

Översättningar

Synonymer till invert

Hur används ordet invert

  • "here the theme is inverted"

Ordet invert har 3 betydelser

  • Inom bilar
  • Inom generell
  • Inom juridik
bilar
generell
juridik

Ordet invert inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Möjliga synonymer till invert (inom bilar)

Ordet invert inom generell

make an inversion (in a musical composition)

Ordet invert inom juridik

turn inside out or upside down

Synonymer till invert (inom juridik)

Diskussion om ordet invert

invert

inverts
Substantiv

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Ordet invert har 2 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom slang, sex
arkitektur
slang, sex

Ordet invert inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Möjliga synonymer till invert (inom arkitektur)

Ordet invert inom slang, sex

Diskussion om ordet invert