overturn

overturn
overturned
overturned
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet overturn

 • "The big vase overturned"
 • "The cat knocked over the flower vase"
 • "This former law has now been overturned by Law No. 10000"

Ordet overturn har 8 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
 • Inom bilar
 • Inom segelfartyg
 • Inom militärväsen
 • Inom juridik
 • Inom politik
 • Inom spel
vardagligt
ekonomi
bilar
segelfartyg
militärväsen
juridik
politik
spel

Vad betyder overturn inom vardagligt ?

cause to overturn from an upright or normal position

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till overturn (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till overturn (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet overturn inom ekonomi

turn from an upright or normal position

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till overturn (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till overturn (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet overturn inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Synonymer till overturn (inom bilar)

Möjliga synonymer till overturn (inom bilar)

Vanlig betydelse av ordet overturn inom segelfartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Svenska

Synonymer till overturn (inom segelfartyg)

Möjliga synonymer till overturn (inom segelfartyg)

Vanlig betydelse av ordet overturn inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till overturn (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till overturn (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet overturn inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till overturn (inom juridik)

Möjliga synonymer till overturn (inom juridik)

Mindre vanlig betydelse av ordet overturn inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till overturn (inom politik)

Möjliga synonymer till overturn (inom politik)

Ovanlig betydelse av ordet overturn inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till overturn (inom spel)

Möjliga synonymer till overturn (inom spel)

Diskussion om ordet overturn

overturn

Substantiv

Översättningar (inom spel)

Synonymer till overturn (inom spel)

Ordet overturn har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
ekonomi
bildligt

Ordet overturn inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till overturn (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till overturn (inom ekonomi)

Ordet overturn inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till overturn (inom bildligt)

Diskussion om ordet overturn