tilt

tilts
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet tilt

 • "The court had a tilt toward conservative rulings"
 • "the tower had a pronounced tilt"

Ordet tilt har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom matematik
 • Inom astronomi
 • Inom teknik
bildligt
matematik
astronomi
teknik

Vad betyder tilt inom bildligt ?

a slight but noticeable partiality

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till tilt (inom bildligt)

Ordet tilt inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till tilt (inom matematik)

Möjliga synonymer till tilt (inom matematik)

Ordet tilt inom astronomi

the property possessed by a line or surface that departs from the vertical

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till tilt (inom astronomi)

Möjliga synonymer till tilt (inom astronomi)

Ordet tilt inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till tilt (inom teknik)

Diskussion om ordet tilt

tilt

tilt
tilted
tilted
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till tilt (inom teknik)

Ordet tilt har 5 betydelser

 • Inom data
 • Inom spel
 • Inom kricket
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
data
spel
kricket
ekonomi
generell

Ordet tilt inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till tilt (inom data)

Ordet tilt inom spel

Synonymer till tilt (inom spel)

Möjliga synonymer till tilt (inom spel)

Ordet tilt inom kricket

Översättningar (inom kricket)

Synonymer till tilt (inom kricket)

Möjliga synonymer till tilt (inom kricket)

Ordet tilt inom ekonomi

Synonymer till tilt (inom ekonomi)

Ordet tilt inom generell

charge with a tilt, as in a a joust

Diskussion om ordet tilt