dust

dusten
duster
dusterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till dust

Hur böjs ordet dust på svenska?

Obestämd singular: dust
Bestämd singular: dusten
Obestämd plural: duster
Bestämd plural: dusterna

Hur används ordet dust

 • "SVT:s meterolog Deana Bajic kan konstatera att det handlar om en dust devil, eller"
 • "- Det kan bli en ny hård dust då, säger Ewa Björling ( M )."
 • "- Jag tycker vi ska ta en liten dust nu i och med att det finns pengar i företaget."
 • "Därför har hon gått en dust med Krokoms kommun – och hon har just fått ett positivt besked."
 • "” Another one bites the dust ”, 4."
 • "I trilogin Den mörka materian från slutet av 90-talet samt i hans uppföljande och ännu inte fullbordade trilogi, The book of dust, utgör mörk materia kärnan i ett slags komplext bindemedel mellan parallella världar."
 • "Mjukvaruföretaget Microsoft som äger Ciao tvingades betala cirka 16 miljarder kronor efter en liknande dust med EU-kommissionen."
 • "Enligt Queen-trummisen Roger Tayler var det Michael Jackson som föreslog att låten ” Another one bites the dust ” skulle ges ut som singel."
 • "Jim fångade en dust devil på film"
 • "– Fenomenet kallas ” dust devil ” eller stoftvirvel."

Vad betyder dust inom sport ?

strid mellan två riddare till häst

Möjliga synonymer till dust

Möjliga synonymer till dust

Diskussion om ordet dust

dust

dusts
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet dust

 • "the furniture was covered with dust"
 • "astronomers say that the empty space between planets actually contains measurable amounts of dust"

Vad betyder dust inom ålderdomlig ?

fine powdery material such as dry earth or pollen that can be blown about in the air

Möjliga synonymer till dust

Diskussion om ordet dust

dust

dust
dusted
dusted
Verb

Översättningar

Hur används ordet dust

 • "The artist dusted the charcoal drawing down to a faint image"
 • "dust the bread with flour"

Ordet dust har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder dust inom generell, generell, generell ?

remove the dust from, as of furniture

cover with a light dusting of a substance

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till dust (inom generell)

Möjliga synonymer till dust (inom generell)

Möjliga synonymer till dust (inom generell)

Ordet dust inom bildligt

rub the dust over a surface so as to blur the outlines of a shape

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till dust (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dust (inom bildligt)

Diskussion om ordet dust