robust

Adverb

Översättningar

Hur används ordet robust

 • "” Att inte i vart fall ett vittne till har hörts är en brist i utredningen som medför att den [ ... ] inte är tillräckligt robust för en fällande dom ” skriver Blekinge tingsrätt bland annat i domen."
 • "– Riskidentifiering, riskbedömning och åtgärdande av risker är de viktigaste delarna i vårt klimatanpassningsarbete för att säkra en robust infrastruktur."
 • "Klimatförändringarna sätter stora prov på samhället redan i dag, och så vet vi ju att klimatförändringarna kommer att öka framöver vilket gör att vi måste tänka när vi planerar samhällsutvecklingen så att vi bygger så att det står sig robust i framtida klimat, säger Cecilia Näslund som är klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "MSB är en robust organisation som kommer att fortsätta att hantera pandemin och dess konsekvenser, och som har beredskap för att kunna hantera andra händelser."
 • "- Det är ett robust elsystem det handlar om, säger Bosse Andersson, stabschef på Svensk Energi."
 • "” Skisserna föreslår ett robust och lekfullt torg där mönstertradition från olika kulturella inriktningar har fått inspirera ”, står det i ansökan där det framgår att det ska finnas sittplatser på torget för spel och fika, men också någon form av utrymme där den som vill åka skateboard, cykel eller kickbike ska kunna göra det."
 • "– Våra investeringar syftar till att förstärka och göra elnätet mer robust så att det klarar av den här typen av stormar som varit, säger han."
 • "Steampunken hämtar sin inspiration i kugghjul, hattar, luftskepp och maskiner, där blandningen mellan robust och propert är karaktäristiskt och att man utsmyckar sina redskap."
 • "Dessutom har vi gjort vissa beslag som gjort att vi tror och hoppas att vi i slutändan kommer ha en rätt robust bevisning som räcker till åtal och fällande dom, säger kammaråklagaren."
 • "Syftet är att minska driftstörningar och skapa en mer robust järnväg."

Vad betyder robust inom generell ?

stadig, stabil, som tål mycket utan att ta skada eller gå sönder; oöm

Diskussion om ordet robust

robust

robustare
robustast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet robust på svenska?

Komparativ: robustare
Superlativ: robustast

Hur används ordet robust

 • "Den är robust, äkta och trendigt nordisk."
 • "Det är poetiskt och vardags- robust i en fin balans, accentuerad av bilder som rör sig mellan realism och fantasi, en fantasieggande kompott med lika delar sladdriga plåster – för veden sticks – och bebisyngel som hoppar fallskärm ner mot en kommande jordisk tillvaro."
 • "Poetiskt och robust"
 • "– Det skall vara robust även i fortsättningen."
 • "Nuvarande gatuavgränsning runt Heden är i detta avseende robust med avstånd till kringliggande kvarter som accepteras av de boende."
 • "En stad, hur robust dess goda rykte än må vara, tål inte hur många fläckar, självförvållade eller inte, som helst."
 • "Och det är ingen robust mast som de som höggs och hyvlades på Packhuskajen i 300 år utan en spröd aktermast med utrustning värd runt en miljon."
 • "Efter några decenniers återvändsgränder i utvecklingen – bland annat hela gubbar i socker eller skulpterade i smör – återstod slutligen en mer robust variant : kungens huvud i profil, i marsipan eller choklad, på en bakelse."
 • "En viktig punkt i Göteborgs översiktsplan är ett ” robust samhälle ”."
 • "En viktig punkt i översiktsplanen är ” robust samhälle ”."
 • "” Att inte i vart fall ett vittne till har hörts är en brist i utredningen som medför att den [ ... ] inte är tillräckligt robust för en fällande dom ” skriver Blekinge tingsrätt bland annat i domen."
 • "– Riskidentifiering, riskbedömning och åtgärdande av risker är de viktigaste delarna i vårt klimatanpassningsarbete för att säkra en robust infrastruktur."
 • "Klimatförändringarna sätter stora prov på samhället redan i dag, och så vet vi ju att klimatförändringarna kommer att öka framöver vilket gör att vi måste tänka när vi planerar samhällsutvecklingen så att vi bygger så att det står sig robust i framtida klimat, säger Cecilia Näslund som är klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "MSB är en robust organisation som kommer att fortsätta att hantera pandemin och dess konsekvenser, och som har beredskap för att kunna hantera andra händelser."
 • "- Det är ett robust elsystem det handlar om, säger Bosse Andersson, stabschef på Svensk Energi."
 • "” Skisserna föreslår ett robust och lekfullt torg där mönstertradition från olika kulturella inriktningar har fått inspirera ”, står det i ansökan där det framgår att det ska finnas sittplatser på torget för spel och fika, men också någon form av utrymme där den som vill åka skateboard, cykel eller kickbike ska kunna göra det."
 • "– Våra investeringar syftar till att förstärka och göra elnätet mer robust så att det klarar av den här typen av stormar som varit, säger han."
 • "Steampunken hämtar sin inspiration i kugghjul, hattar, luftskepp och maskiner, där blandningen mellan robust och propert är karaktäristiskt och att man utsmyckar sina redskap."
 • "Dessutom har vi gjort vissa beslag som gjort att vi tror och hoppas att vi i slutändan kommer ha en rätt robust bevisning som räcker till åtal och fällande dom, säger kammaråklagaren."
 • "Syftet är att minska driftstörningar och skapa en mer robust järnväg."

Diskussion om ordet robust

robust

robuster
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet robust

 • "the robust flavor of fresh-brewed coffee"
 • "a robust claret"
 • "the experiment yielded robust results"
 • "a robust faith"
 • "a robust tale"

Ordet robust har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom politik
generell
politik

Vad betyder robust inom generell, generell, generell ?

physically strong

strong enough to withstand intellectual challenge

rough and crude

Ordet robust inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till robust (inom politik)

Diskussion om ordet robust