arbetsför

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet arbetsför

  • "I stora delar av landet finns det helt enkelt för få människor i arbetsför ålder."
  • "Om 15 år kommer det att vara 15.000 färre svenskfödda i arbetsför ålder i Dalarna, samtidigt kommer vi att ha 10 000 fler personer över 80 år."
  • "Under februari var 6,3 % av befolkningen i arbetsför ålder arbetslösa."
  • "Det här är många gånger välutbildade människor i arbetsför ålder, så från det perspektivet har det stor betydelse, säger Torunn Ohlsson."
  • "En anledning till arbetskraftsbristen är att antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar och att sysselsättningen i gruppen redan är hög."
  • "Antalet inrikes födda i arbetsför ålder beräknas minska med närmare 1.000 personer per år åtminstone fram till år 2030, samtidigt som antalet äldre som ska tas om hand ökar."
  • "Andelen personer med arbetsför ålder krymper i en majoritet av kommunerna"
  • "– Det här är bekymmersamt, särskilt eftersom det är samma kommuner som får färre invånare i arbetsför ålder och fler äldre."
  • "Avesta och Ludvika väntas få ett litet tillskott av personer i arbetsför ålder, medan alla andra kommuner i Dalarna får en krympande befolkning i yrkesaktiv ålder."
  • "Det ser bra ut i byggbranschen och även om vi skulle gå ner i en lågkonjunktur så kommer det att behövas byggarbetare då befolkningsantalet i arbetsför ålder minskar."

Diskussion om ordet arbetsför