uthållig

uthålligare
uthålligast
Adjektiv

Synonymer till uthållig

Hur böjs ordet uthållig på svenska?

Komparativ: uthålligare
Superlativ: uthålligast

Hur används ordet uthållig

 • "Man måste vara envis, uthållig och orädd."
 • "I teamsprint måste du vara rapp men ändå uthållig, det var en bra genomkörare på det sättet."
 • "Mindre stressad, mer uthållig, piggare, gladare, du lever längre."
 • "I teamsprint måste du vara rapp men ändå uthållig, det var en bra genomkörare på det sättet."
 • "I teamsprint måste du vara rapp men ändå uthållig, det var en bra genomkörare på det sättet."
 • "Tuff, löpstark, uthållig."
 • "Kristina Sandklef ser den stramare penningpolitiken som ett led i regeringens arbete för att skapa en mer uthållig tillväxt i Kina."
 • "En stor, tapper och uthållig kämpe, som in i det sista orkade charma omgivningen med sitt leende och sina pigga ögon, har till slut fått ge upp."
 • "Vännerna minns en uthållig kämpe"
 • "Här finns också en varning om att Kinas tillväxt kanske inte är uthållig."
 • "Anledningen till att dagens kritiserade polisområdesindelning ändras är för att bygga en långsiktig och uthållig verksamhet i hela regionen."
 • "Enligt ett pressmeddelande från polisen så har man under förra året påbörjat ett arbete med att bygga en långsiktig och uthållig verksamhet i hela regionen – ett arbete som går framåt och som beskrivs som en av anledningarna till den minskade antalet kommenderingar."
 • "För att kvala in på listan ska företagen bland annat visa långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi."
 • "- Hanna är en mångsidig skidåkare som är både snabb och uthållig och lika duktig i klassiskt som i skejt, säger förbundskaptenerna Joakim Abrahamsson och Magnus Ingesson."
 • "– Älgskadorna är så allvarliga att de försvårar skogsägarnas möjligheter att nå de skogspolitiska målen om uthållig och värdefull virkesproduktion samt bevarande av biologisk mångfald, säger Kenneth Lindström, regionalt viltansvarig på Skogsstyrelsen."
 • "– Problemen kommer inte att försvinna – betydande årliga effektiviseringar behövs för att vi ska kunna stärka vår konkurrenskraft och bli en uthållig vinnare."
 • "För att klara det måste du vara uthållig och dels ha några extra kilon, du kan inte vara så vältrimmad för då fryser du ihjäl, säger Anna-Carin Nordin."
 • "” Båda besluten är viktiga för att vi ska kunna göra prioriteringar och omfördelningar av personalresurser för att säkerställa en så god och uthållig bemanning som möjligt ”, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Stikå Mjöberg i ett pressmeddelande."
 • "- Vi har inte lyckats få Lassi så uthållig som han tidigare varit, det har ju varit hans adelsmärke."
 • "Det är en tävling som borde ha passat honom bra eftersom han är allsidig, snabb och uthållig och behärskar de olika teknikerna mycket bra."

Vad betyder uthållig inom handel ?

som kan utföra en mentalt eller fysiskt krävande aktivitet en längre tid utan att bli trött eller behöva ge upp

Möjliga synonymer till uthållig

Relaterat till uthållig

kallblodighet

kraftyttring

arbetslust

mod

orubblighet

styrka

beslutsamhet

långvarighet

tid

seghet

oföränderlighet

kvarhållande

vanlighet

motstånd

Diskussion om ordet uthållig