hittillsvarande

Adjektiv

Hur används ordet hittillsvarande

  • "Mer än 300 aktbilagor, dvs separata dokument av varierande omfattning, återfinns i tingsrättens akt och har, tillsammans med parternas muntliga uppgifter inför rätten legat till grund för tingsrättens hittillsvarande ställningstaganden i målet."
  • "Ett sådant beslut har nu fattats av partistyrelsen gällande en hittillsvarande lokal företrädare, ” skriver KD:s partisekreterare Peter Kullgren till SVT Nyheter."
  • "Förslaget till ny formulering i partiprogrammet gick ut på att om EU ” tvärtemot hittillsvarande inriktning ” skulle förändra karaktär, så kan ” ett fortsatt svenskt EU-medlemskap utgöra ett konstruktivt bidrag till ett demokratiskt förankrat alleuropeiskt samarbete ”."
  • "A-planens hittillsvarande matta flyttas över till B-planen."
  • "/ ” Klubben ” / i sin hittillsvarande form är nu tyvärr historia. ”"
  • "Enligt hittillsvarande informationer är gärningsmannen troligtvis en yngling men ingen har pekats ut eller anses skäligen misstänkt."
  • "Han berättar också att de hittillsvarande uppgifterna om flyghöjden vid olyckan har visat sig felaktiga."
  • "De skäliga misstankarna mot de anhållna personerna har inte kunnat stärkas men har med hittillsvarande utredning heller inte kunnat avskrivas."
  • "Det rubbar ju förutsättningarna för den hittillsvarande tillståndsprocessen, säger hovrättslagmannen vid Svea Hovrätt, Lars Dirke."
  • "– För mig är det tydligt att våra hittillsvarande insatser inte har varit tillräckliga, säger jordbruksministern Dan Jørgensen ( S )."

Diskussion om ordet hittillsvarande