ande

anden
andar
andarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ande

Hur böjs ordet ande på svenska?

Obestämd singular: ande
Bestämd singular: anden
Obestämd plural: andar
Bestämd plural: andarna

Hur används ordet ande

 • "Den heliga ande"
 • "Det är konstigt, jag vet inte … Ibland kan du komma till ett ställe och bara … jag vet inte, kanske min ande har varit där tidigare?"
 • "Pingsten firas till minne av att den heliga ande visade sig för lärljungarna."
 • "– Jesus hade lyfts upp till himlen på Kristi himmelfärdsdag och så lovade han att sända en annan hjälpare, och det var den heliga ande."
 • "– När ande utgjuts så uppfylls lärljungarna av ande och kommer i hänryckning."
 • "– När ande utgjuts så uppfylls lärljungarna av ande och kommer i hänryckning."
 • "En kontorscontainer som har strandat på platsen … Byggnaden saknar helt kontakt med Genius loci, dvs platsens ande, då den volymmässigt och i sin utformning saknar varje anknytning till närliggande bebyggelse. ” skriver till exempel Jan Stenklint."
 • "Vi har precis hjälpt en gammal dam i Laholm att bli av med en jättejobbig ande, säger Tom Gade Olausson."
 • "Men alliansens ande svävar fortfarande över partierna."
 • "Men glamour bleknar och försvinner lika lätt och fort som en decemberöverenskommelse, vars ande dock kommer att sväva över kvällens debatt."
 • "Silverbjörnarna för bästa skådespelar- prestationer gick också till medverk- ande i filmen."
 • "Det är konstigt, jag vet inte … Ibland kan du komma till ett ställe och bara … jag vet inte, kanske min ande har varit där tidigare?"
 • "Pingsten firas till minne av att den heliga ande visade sig för lärljungarna."
 • "– Jesus hade lyfts upp till himlen på Kristi himmelfärdsdag och så lovade han att sända en annan hjälpare, och det var den heliga ande."
 • "– När ande utgjuts så uppfylls lärljungarna av ande och kommer i hänryckning."
 • "– När ande utgjuts så uppfylls lärljungarna av ande och kommer i hänryckning."
 • "En kontorscontainer som har strandat på platsen … Byggnaden saknar helt kontakt med Genius loci, dvs platsens ande, då den volymmässigt och i sin utformning saknar varje anknytning till närliggande bebyggelse. ” skriver till exempel Jan Stenklint."
 • "Vi har precis hjälpt en gammal dam i Laholm att bli av med en jättejobbig ande, säger Tom Gade Olausson."
 • "Men alliansens ande svävar fortfarande över partierna."
 • "Men glamour bleknar och försvinner lika lätt och fort som en decemberöverenskommelse, vars ande dock kommer att sväva över kvällens debatt."
 • "Silverbjörnarna för bästa skådespelar- prestationer gick också till medverk- ande i filmen."
 • "anden i flaskan"
 • "kindred spirits"
 • "Hans onda ande"

Ordet ande har 4 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom lingvistik
 • Inom religion
 • Inom mystik
mytologi
lingvistik
religion
mystik

Vad betyder ande inom mytologi ?

immateriell självständig substans motsatt kroppen; den högsta formen av (människans) medvetande; (gudomlig) livskraft hos människor och även andra levande varelser

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till ande (inom mytologi)

Möjliga synonymer till ande (inom mytologi)

Ordet ande inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till ande (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till ande (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till ande (inom lingvistik)

Ordet ande inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till ande (inom religion)

Möjliga synonymer till ande (inom religion)

Ordet ande inom mystik

Översättningar (inom mystik)

Engelska
 • genie  [ folktro, mystik ]

Möjliga synonymer till ande (inom mystik)

Diskussion om ordet ande

 • - 2008-08-21

  För "ande" använt i sammanhanget "anden i flaskan" så har engelskan ordet "genie"

 • - 2008-09-12

  "Ander -na" står som plural. Det borde vara "andar -na", med a, inte e.