permanent

permanenten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet permanent

 • "Byn, som ligger längst ner på Listerlandet, har ett 60-tal hus, varav 13 bebos permanent."
 • "Yaras mamma, pappa och tre syskon har enligt Svergies Radio Blekinge beviljats permanent uppehållstillstånd på synnerligen ömmande grunder."
 • "Ett par av husen är uthyrda permanent – samtidigt som en del av husen bland annat hyrs ut till turister från delar av Europa."
 • "Regeringen ansökte förra året om ett permanent undantag från EU:s regler om gränsvärdet för dioxin i fisk."
 • "Trots att polisen är nöjd med hjälpen från Skåne så är den inte permanent och redan i början av veckan lämnade extrastyrkan Blekinge."
 • "Bland annat har han mött de lokala poliserna i Ronneby, som krävt en permanent polisförstärkning till staden."
 • "Yaras mamma, pappa och småsyskon har tidigare beviljats ett permanent uppehållstillstånd på synnerligen ömmande grunder efter mordet på 8-åriga Yara."
 • "Yaras familj har fått permanent uppehållstillstånd"
 • "Dessutom måste det finnas en permanent lösning för brandtrappan, just nu är det en tillfällig lösning, säger Kristina Stark, bygglovchef i Karlskrona kommun."
 • "Något måste göras permanent, säger Håkan Berg."

Vad betyder permanent inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
varaktig, stadigvarande, långsiktig, stabil, konstant, fast, evig, oföränderlig, tills vidare, oupplöslig, oavbruten, ordinarie

Diskussion om ordet permanent

permanent

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder permanent inom sjukdom ?

Fotograf: Wikipedia
varaktig, stadigvarande, långsiktig, stabil, konstant, fast, evig, oföränderlig, tills vidare, oupplöslig, oavbruten, ordinarie

Relaterat till permanent

vana

oföränderlighet

långvarighet

tid

varaktighet

fortsättning

Diskussion om ordet permanent

permanent

Adverb

Översättningar

Hur används ordet permanent

 • "Byn, som ligger längst ner på Listerlandet, har ett 60-tal hus, varav 13 bebos permanent."
 • "Yaras mamma, pappa och tre syskon har enligt Svergies Radio Blekinge beviljats permanent uppehållstillstånd på synnerligen ömmande grunder."
 • "Ett par av husen är uthyrda permanent – samtidigt som en del av husen bland annat hyrs ut till turister från delar av Europa."
 • "Regeringen ansökte förra året om ett permanent undantag från EU:s regler om gränsvärdet för dioxin i fisk."
 • "Trots att polisen är nöjd med hjälpen från Skåne så är den inte permanent och redan i början av veckan lämnade extrastyrkan Blekinge."
 • "Bland annat har han mött de lokala poliserna i Ronneby, som krävt en permanent polisförstärkning till staden."
 • "Yaras mamma, pappa och småsyskon har tidigare beviljats ett permanent uppehållstillstånd på synnerligen ömmande grunder efter mordet på 8-åriga Yara."
 • "Yaras familj har fått permanent uppehållstillstånd"
 • "Dessutom måste det finnas en permanent lösning för brandtrappan, just nu är det en tillfällig lösning, säger Kristina Stark, bygglovchef i Karlskrona kommun."
 • "Något måste göras permanent, säger Håkan Berg."

Vad betyder permanent inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
varaktig, stadigvarande, långsiktig, stabil, konstant, fast, evig, oföränderlig, tills vidare, oupplöslig, oavbruten, ordinarie

Möjliga synonymer till permanent

Diskussion om ordet permanent

permanent

Substantiv

Möjliga synonymer till permanent

Diskussion om ordet permanent

permanent

Adjektiv

Hur används ordet permanent

 • "To change your permanent address, perform the following steps..."
 • "Do you have a permanent job?"
 • "permanent secretary to the president"
 • "permanent address"
 • "permanent brain damage"
 • "literature of permanent value"

Ordet permanent har 5 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom teknik
 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom botanik
matematik
teknik
juridik
generell
botanik

Vanligast betydelse av ordet permanent inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till permanent (inom matematik)

Vanlig betydelse av ordet permanent inom teknik

continuing or enduring without marked change in status or condition or place

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till permanent (inom teknik)

Möjliga synonymer till permanent (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet permanent inom juridik

not capable of being reversed or returned to the original condition

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till permanent (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet permanent inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till permanent (inom generell)

Ordet permanent inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Diskussion om ordet permanent