tusenårig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tusenårig

  • "Könsstympning är en är en tusenårig tradition som förekommer inom både kristna och muslimska grupper i delar av Afrika och Mellanöstern och i vissa länder i Asien."
  • "– Vi bär en tusenårig nations kulturs öde på våra axlar."
  • "En tusenårig institution möter en ny och förändrad verklighet, med andra krav och förutsättningar."
  • "Nu är det slut, en tusenårig institution går i graven."
  • "- Ryggsäcken vi bär är tusenårig, så här handlar det inte om några snabba vinster, säger en av dem."
  • "Att just det här skulle vara en otursdag bottnar i en tusenårig tradition."
  • "– Och det är där vi kan få ganska hätska diskussioner ibland i och med att vi har en tusenårig kultur där mannen har styrt kvinnorna."
  • "Facebook stoppade bilder på tusenårig staty – klassade den som pornografisk"
  • "I Serotonin ser han paralleller mellan socialdemokratins nedgång och ungdomars vikande lust, han nämner i förbigående växande klyftor mellan inkomst av arbete och vinst på kapital ( som en annan Piketty ), han låter blicken svepa över storstaden och ser bara reklampelare, han gräver i landsbygden och finner den tömd på tusenårig kunskap."
  • "En tusenårig stenkista som tros ha kopplingar till den mytologiska romerska härskaren Romulus har åter sett dagens ljus."

Diskussion om ordet tusenårig