ihållande

Adverb

Översättningar

Synonymer till ihållande

Hur används ordet ihållande

 • "Det ihållande snöandet ställer till problem för kollektivtrafiken."
 • "Om vi inte får ihållande regn i oktober så finns risken att vi måste gå in med ännu hårdare restriktioner, säger Conny Miketinac, kommunens VA-driftschef till tidningen."
 • "Enligt Arne Thörn är det många lantbrukare som hör av sig och oroar sig vad den ihållande torkan innebär för deras kött- och foderproduktion."
 • "– Vi får inget ihållande regn på ett bra tag."
 • "Den ihållande värmen gör att även avloppsledningar som ligger på havsbotten blir heta."
 • "Om vi får en ihållande kris och en lågkonjunktur globalt sett – då kommer företagen ha det väldigt jobbigt, tyvärr, säger Stephan Müchler, vd för Sydsvenska handelskammaren."
 • "Karlshamnsverket är ett oljeeldat kraftverk som tillhör driftsreserven och som oftast sätts igång vid sträng och ihållande kyla, eller när ett eller flera kärnkraftsaggregat är satt ur drift."
 • "En av pannorna på Karlshamnsverket startades på måndagen på grund av den ihållande kylan och för att jämna ut övergången från helg till vardag."
 • "Främst på Blekinges sydkust och på östkustenkommer ett ihållande snöfall som i samband med blåst kan skapa problem för trafikanterna."
 • "Patienten sökte hjälp för ihållande huvudvärk vid en vårdcentral i Karlskrona, men bytte efter ett tag vårdcentral."

Vad betyder ihållande inom generell ?

som fortsätter över en längre tid

Möjliga synonymer till ihållande

Diskussion om ordet ihållande

ihållande

Adjektiv

Hur används ordet ihållande

 • "Det ihållande snöandet ställer till problem för kollektivtrafiken."
 • "Om vi inte får ihållande regn i oktober så finns risken att vi måste gå in med ännu hårdare restriktioner, säger Conny Miketinac, kommunens VA-driftschef till tidningen."
 • "Enligt Arne Thörn är det många lantbrukare som hör av sig och oroar sig vad den ihållande torkan innebär för deras kött- och foderproduktion."
 • "– Vi får inget ihållande regn på ett bra tag."
 • "Den ihållande värmen gör att även avloppsledningar som ligger på havsbotten blir heta."
 • "Om vi får en ihållande kris och en lågkonjunktur globalt sett – då kommer företagen ha det väldigt jobbigt, tyvärr, säger Stephan Müchler, vd för Sydsvenska handelskammaren."
 • "Karlshamnsverket är ett oljeeldat kraftverk som tillhör driftsreserven och som oftast sätts igång vid sträng och ihållande kyla, eller när ett eller flera kärnkraftsaggregat är satt ur drift."
 • "En av pannorna på Karlshamnsverket startades på måndagen på grund av den ihållande kylan och för att jämna ut övergången från helg till vardag."
 • "Främst på Blekinges sydkust och på östkustenkommer ett ihållande snöfall som i samband med blåst kan skapa problem för trafikanterna."
 • "Patienten sökte hjälp för ihållande huvudvärk vid en vårdcentral i Karlskrona, men bytte efter ett tag vårdcentral."

Diskussion om ordet ihållande