ohejdad

Adjektiv

Synonymer till ohejdad

Hur används ordet ohejdad

  • "Hans popularitet var ohejdad, och pressen stor."
  • "Tyra Kleen studerade konst i Tyskland, Frankrike och Italien och beskrev sig själv som en vagabond och äventyrare av ” födsel och ohejdad vana ”."
  • "Medan Peo Rask är inflyttad lulebo, även om han kom hit som ung man redan på 80-talet, är Hans Olov Ohlson lulebo av ohejdad vana ända sedan födseln."
  • "– Det är födsel och ohejdad vana, det fanns ju ingenting annat sätt att ta sig fram på när man var ung, säger Karl-Ivar Karlsson från Mellerud, en av deltagarna."
  • "Samtidigt fruktar Naturskyddsföreningen en ohejdad exploatering av kusterna med hjälp av landsbygdsutvecklingsreformen och kommersiella intressen."

Rim på ohejdad

Diskussion om ordet ohejdad