otämjelig

Okänd ordklass

Relaterat till otämjelig

gensträvighet

upplösning

våldsamhet