tredsk

Adjektiv

Vad betyder tredsk inom juridik ?

motsträvig, trotsig, olydig, bångstyrig, trilsk

Synonymer till tredsk

Möjliga synonymer till tredsk

Relaterat till tredsk

gensträvighet

ovillighet

svårighet

orubblighet

hårdhet

motstånd

försummelse