tredsk

Adjektiv

Synonymer till tredsk

Vad betyder tredsk inom juridik ?

motsträvig, trotsig, olydig, bångstyrig, trilsk

Möjliga synonymer till tredsk

Relaterat till tredsk

gensträvighet

ovillighet

svårighet

orubblighet

motstånd

hårdhet

försummelse

Diskussion om ordet tredsk